Over

    Een logo en een naam kies

    je niet zomaar   Het logo, amateurfilmers Mol - afm vzw, is een weerspiegeling van de

   vereniging.


   Waarom GROEN?   


   Symbolisch: verbonden met de natuur, verbonden met alle leden. Wordt

   soms  herfstkleurig, maar steeds opnieuw groen!


   In de kleurenpsychologie staat groen voor: evenwichtig, recht door zee,

   betrouwbaar.


   Lichtgroen: gevoel van verwachting, onbevooroordeeld.


   Donkergroen: energie in ballans, harmonie, stabiliteit.


   Ons logo staat voor:


   Diversiteit: grote en kleine letters, licht- en donkergroen.


   Dit staat voor de openheid van de vereniging, iedereen is bij ons

   gelijkwaardig, er zal geen onderscheid gemaakt worden tussen jong en oud,

   achtergrond en herkomst zijn van geen belang. Of men nu veel, weinig of

   totaal geen ervaring heeft, welke apparatuur men ook gebruikt, dit alles is

   van ondergeschikt belang aan de hoofddoelstelling, zoals vermeld in de

   statuten:


  “Het doel van de vereniging is om op niet-commerciële wijze aan filmkunst

   en multimedia te doen. De vereniging zal dit trachten te bereiken door het

   geven van vorming, bespreken van eigen werken en werken in

   verenigingsverband”


   De keuze van groen als hoofdkleur in dit logo is natuurlijk niet toevallig.


   Als we even dieper ingaan op de kleur groen, dan leert de lectuur ons

   hierover het volgende:


   Elke kleur heeft een specifieke eigenschap en betekenis en voor groen is

  dit in essentie terug te brengen tot evenwichtig, recht door zee, betrouwbaar,

   innemend, koppig en vasthoudend.

   Zowel de positieve als de negatieve aspecten van deze kleur zijn van belang

   voor het geheel van onze vereniging.


   Het lichtgroene is een combinatie van geel en groen, dit geeft ons een

   prachtig gevoel van verwachting. Het maakt ons onbevooroordeeld en zorgt

   voor een helder hoofd, zonder negatieve gedachten. Lichtgroen zorgt er voor

   dat we ons opgewonden, gemotiveerd en blij voelen.


   Het donkergroene is de kleur van de natuur en de vernieuwing. Het brengt

   onze energie in balans en geeft een gevoel van tevredenheid, optimisme en

   vertrouwen. Echter een teveel van dit groen maakt ons te kritisch.


   De combinatie van beide soorten groen bevordert het element “groei”.


   Alles gaat met ups en downs, het ene moment is er opwinding, dan is het

   weer saai. Maar net als de tuinman die zijn planten verzorgt, zijn we bezig

   het ”dode hout” er uit te snijden om nadien de zaken aan te pakken op de

   wijze die wij graag willen.

 

   Onze vereniging is een levende organisatie, onderhevig aan de wetten van

   de natuur.   Het ene ogenblik zal het minder goed gaan, het andere moment

   zal ze overlopen van enthousiasme, maar telkens zal de “groene kleur” haar

   werk doen en ons leiden naar onze doelstelling en vooral naar vriendschap

   en openheid tussen al de leden.

 

                                                                          Geschreven door Marc Sannen.bestuur

* Voorzitter: Louis De Boeck

lodb@scrlet.be

* Secretaris: Lieve Bertels

lieve@amateurfilmers.be

* Techniek: Fons Eyckmans

fons@amateurfilmers.be


zin om lid te worden?


    a
arzel dan niet om vrijbliijvend kennis te maken.


Vooraf contact opnemen

info@amateurfilmers.be